​​​​​​​خط فرآوری حبوبات

​1-دستگاه بالابر کاسه ای
کاربرد:جهت انتقال مواد گرانولی از قبیل ،حبوبات،غلات،چای،شکر،...به مخزن دستگاه

2-دستگاه بوجاری
کاربرد:مخصوص پاکسازی انواع حبوبات تا 80 در صد،درجه بندی حبوبات در سه سایز مختلف،جداسازی ناخالصی درشت،ریز،کاه و گرد و غبار​​​​​​​

3-دستگاه نوار نقاله دست چین
کاربرد:جهت کنترل چشمی محصول از قبیل،حبوبات،خشکبار و مواد گرانولی و جدا سازی ضایعات به سادگی​​​​​​​

4-دستگاه پولیش
کاربرد:جهت پاکسازی گرد و غبار و براق کردن حبوبات​​​​​​​

5-دستگاه بالابر زد
کاربرد:جهت انتقال مواد گرانولی از قبیل،حبوبات،خشکبار،چای،تافی،چیپس،قند و شکر،...به دستگاه بسته بندی​​​​​​​

6-دستگاه بسته بندی
کاربرد:جهت بسته بندی محصول، داخل پاکت سلفون که شامل بسته بندی تک توزین،دوتوزین،چهارتوزین و ده توزین می باشد.​​​​​​​

بالابر کاسه ای
ابعاد دستگاه: 90cm*110cm*200cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 0.5 کیلو وات
وزن دستگاه: 100 کیلو گرم
دستگاه بوجاری
ابعاد دستگاه: 250cm*125cm*200cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 0.5 کیلو وات
وزن دستگاه: 300 کیلو گرم
نوار نقاله دست چین
ابعاد دستگاه: 550cm*70cm*150cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 1.5 کیلو وات
وزن دستگاه: 200 کیلو گرم
پولیش
ابعاد دستگاه: 90cm*200cm*250cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 1.5 کیلو وات
وزن دستگاه: 120 کیلو گرم
بالابر زد
ابعاد دستگاه: 300cm*300cm*50cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 1 کیلو وات
وزن دستگاه: 150کیلو گرم
دستگاه بسته بندی
ابعاد دستگاه: متناسب با نوع دستگاه
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 کیلو وات
وزن دستگاه: 500 کیلو گرم