​​​خط فرآوری مواد پودری

1-انواع آسیاب:شامل آسیاب پروانه ای و آسیاب چکشی​​​​​​​

1-1-آسیاب پروانه ای​​​​​​​

کاربرد:جهت آسیاب مواد نسبتا نرم مانند انواع گیاهان غذایی و دارویی مثل بومادران​​​​​​​

2-1-آسیاب چکشی​​​​​​​

کاربرد:جهت آسیاب انواع مواد سخت مثل زرد چوبه​​​​​​​

2-انواع میکسر بلندر:شامل میکسر بلندر ریبون و پدلی​​​​​​​

1-2-میکسر بلندر ریبون​​​​​​​

کاربرد:جهت مخلوط کردن و همگن سازی مواد پودری و گرانولی

2-2- میکسر بلندر پدلی​​​​​​​

کاربرد:جهت مخلوط کردن و همگن سازی مواد پودری و گرانولی با دقت بسیار زیاد​​​​​​​

3-انواع بالابر پودری​​​​​​​

کاربرد:جهت انتقال مواد پودری به مکان و ارتفاع مورد نظر​​​​​​​

4-دستگاه قوطی پرکن​​​​​​​

کاربرد:جهت پرکردن مواد پودری در داخل ظروف PET​​​​​​​

5-دستگاه بسته بندی پودری​​​​​​​

کاربرد:جهت بسته بندی مواد پودری داخل پاکت سلفون​​​​​​​

آسیاب پروانه ای
ابعاد دستگاه: 150cm*60cm*60cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 کیلو وات
وزن دستگاه: 90 کیلو گرم
آسیاب چکشی
ابعاد دستگاه: 175cm*90cm*65cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 5.5 کیلو وات
وزن دستگاه: 150 کیلو گرم
میکسر بلندر ریبون
ابعاد دستگاه: قابلیت ساخت در ظرفیت های متفاوت
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 الی 18 کیلو وات
وزن دستگاه: 100 الی 700کیلو گرم
میکسر بلندر پدلی
ابعاد دستگاه: قابلیت ساخت در ظرفیت های متفاوت
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 الی 18 کیلو وات
وزن دستگاه: 100 الی 700کیلو گرم
انواع بالابر پودری
ابعاد دستگاه: قابلیت ساخت در ظرفیت های متفاوت
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 الی5.5کیلو وات
وزن دستگاه: 50الی 300کیلو گرم
قوطی پرکن پودری
ابعاد دستگاه: 220cm*100cm*90cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 کیلو وات
وزن دستگاه: 150 کیلو گرم
بسته بندی پودری
ابعاد دستگاه: 220cm*150cm*100cm
برق مورد نیاز: سه فاز | تک فاز
مقدار برق مصرفی: 3 کیلو وات
وزن دستگاه: 300کیلو گرم